Breaking News

Peninjauan Lapangan Izin Prinsip Tambak Udang di nagari Gasan gadang Kecamatan Batang Gasan


3 Agustus 2022

Dinas perikanan melakukan peninjauan lapangan guna untuk izin prinsip tambak udang di Nagari Gasan Gadang kecamatan batang GasanBACA JUGA